Jak na věc


škola rocku celý film online

Škola doporučená zaměstnavateli

    Naši péči o zdravotně postižené studenty ocenil Jedličkův ústav (jehož absolventi u nás vystudovali), obdrželi jsme Cenu za dlouhodobou pomoc lidem s autismem od společnosti APLA, spolupracujeme s několika dětskými domovy (jejichž svěřenci u nás studují). Snažíme se pomáhat i v okolí – pravidelně uklízíme asi 150 m obecního chodníku a sekáme přilehlý trávník, uspořádali jsme několik kurzů práce s PC a internetem pro místní důchodce.
    Škola má menší tělocvičnu a klasické venkovní hříště s umělým povrchem. Stravování je zajištěno v blízkém SOU Čakovice (kuchař – číšník) a případné ubytování v blízkých DM Čakovice resp. DM Střížkov (4-6 zastávek busem).
    Jsme pravidelnými vystavovateli na výstavách jako Schola Pragensis nebo Polygraf, zároveň se účastníme zahraničních i domácích stáží nebo soutěží. Naši studenti se tak dostanou např. do Berlína nebo Bratislavy.
    Škola vyučuje celkem 3 základní maturitní obory: grafický design, multimediální grafika, operátor tiskových technologií. Dále nabízíme učební obory: grafik, knihař, tiskař a nástavbu s maturitou: polygrafický průmysl.


ZŠ Uničov, Pionýrů - Klíč k úspěšnému životu

    Naše škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia na středních školách studijního i praktického směru. Vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardně se věnuje žákům nadaným formou speciálního programu. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku žáka.
    Absolventi výše uvedených oborů najdou uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, vydavatelstvích a nakladatelstvích, tiskárnách a knihárnách. Podílejí se na výrobě tiskovin, jako jsou např. letáky, časopisy, noviny, plakáty, billboardy, ale i elektronické časopisy a knihy, webové prezentace a 3D animace.


Zahájení školního roku 2018- 2019

    V roce 1990 se stává ředitelkou školy PaedDr. Emílie Zatloukalová. Na I. stupni se začíná vyučovat podle projektu Obecná škola a na druhém stupni se výuka cizích jazyků zaměřuje na anglický a německý jazyk. K velkým změnám dochází v oblasti vybavenosti školy. Vzniká další tělocvična. Po odchodu p. Zatloukalové do důchodu nastupuje na místo ředitele školy Jarmila Svozilová, která školu řídí až do roku 1999. Novou ředitelkou školy se od školního roku 1999/2000 stává Jana Trefilová. Škola se úspěšně zapojuje do projektu „Slunce do škol“. Rekonstrukcí prochází velká tělocvična, chlapecké WC a instalovány jsou nové hrací prvky na venkovním hřišti. Chodby školy jsou vyzdobeny obrazy, které nakreslili žáci pod vedením vyučující výtvarné výchovy. Další třídy a oddělení školní družiny mají nový nábytek. V roce 2007 odchází paní Jana Trefilová do důchodu a do funkce ředitelky školy nastupuje Marie Žitná. Škola zahajuje vzdělávání žáků podle nového školního vzdělávacího programu s motivačním názv
    Dále pak naši studenti jezdí na lyžařský kurz do rakouských Alp, na seznamovací a cykloturistický kurz. Pořádáme zajímavé Dny otevřených dveří, vyhlašujeme grafické soutěže pro žáky základních škol, soutěže v rámci vlastní školy, nabízíme knihařské workshopy a vzděláváme okolí v počítačové gramotnosti.
    V roce 1950 byly v Uničově zahájeny pod vedením olomouckého architekta ing. Nováka projekční přípravy na vybudování nové školní budovy. V roce 1955 byla nová škola na ulici Pionýrů dobudována. Ve škole bylo 14 tříd se stravovnou a družinou mládeže a po architektonické stránce byla nová škola chloubou olomouckého kraje.


Máme toho hodně, co nabídnout, přijďte, rádi Vám vše ukážeme. 

    Slavnostní zahájení prvního školního roku v tehdejší Jedenáctileté střední škole se uskutečnilo 1. 9. 1955. Ředitelem školy se stal Rudolf Malina. V tomto školním roce školu navštěvovalo celkem 665 žáků. V roce 1961 došlo k velké změně, v budově školy se učilo už jen 377 žáků ZDŠ. Ředitelem školy byl jmenován Dr. Jan Březina. V následujících letech se počet žáků velmi zvyšoval a ve školním roce 1964/65 navštěvovalo školu již 888 žáků a bylo nutné přistoupit k výuce na směny. Do funkce se opět vrací Rudolf Malina, který řídí školu až do roku 1966. Novým ředitelem byl pak jmenován Rudolf Dumbrovský.
    Střední škola mediální grafiky a tisku má více než 65letou tradici a je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického a Střední školy polygrafické Praha.
    Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.
    Ve škole najdete mimo jiné i WiFi připojení po celém areálu a aktivity pro volný čas jako jsou například: Xbox Kinect, basketbalový koš, pingpongové stoly, bufet s automaty atd.


Víme jak trávit volný čas a tak se u nás nikdy nikdo nenudí. 

    Školní vybavení poskytuje ideální podmínky pro studium. Učebny grafiků mají k dispozici přes 180 počítačů platformy PC i Mac s nejmodernějším grafickým software, který průběžně obnovujeme. Aktuálně je to cloudový programový balík Adobe CC Master Collection, PitStop Pro 13, program pro archovou montáž PLDA nebo software pro tvorbu 3D grafiky a animací Cinema 4D R18 a plugin Cineware pro AI. Pro výuku tisku využívají žáci moderní tiskové stroje, které najdete v komerčních tiskárnách s obratem desítek miliónů korun, a pro finální knihařské práce máme plně vybavenou knihařskou dílnu. Dále pak fotoatelier se softboxy a stolem s nekonečným pozadím, externí flashe a profesionálními fotoaparáty značky Canon (Canon EOS 5DRS, Canon EOS Mark II, Canon D600).
    V letošním školním roce jsme se premiérově přihlásili do školské futsalové ligy. Bojovali jsme na dvou frontách, a sice v kategorii 6.... Čtěte více…
    Střední škola mediální grafiky a tisku se zaměřuje na výuku zejména prakticky. Studenti získají během studia přes 2 500 hodin odborné praxe ve škole i firmách.
    účinkují žáci Baletní školy Olgy Kyndlové a hosté - bývalí žáci baletní školy- studenti tanečních konzervatoří i profesionální tanečníci.
    Škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola nové generace“. Program je zaměřen na rozvoj všech nezbytných kompetencí pro absolventa základní školy. Program se zaměřuje na cizí jazyky (angličtina od prvního ročníku, hodinově posílena v osmém a devátém ročníku, nepovinná němčina  na prvním i na druhém stupni), na matematiku a finanční gramotnost, na informatiku, přírodovědné předměty a na sport (rozšířená výuka ledního hokeje).


Nejsme škola, kam studenti chodí jen sedět a učit se. 

    Mimo vyučovací hodiny je umožněna také možnost výroby tiskovin ve školní tiskařské dílně pro osobní účely, přístup do fotografického a grafického atelieru a zapůjčení fotoaparátu Canon D600 (i mimo školu).
     Svářečská škola provozovaná společností MARLIN, s.r.o., navazuje na tradici svářečské školy s evidenčním číslem 11/011, zřízené v sedmdesátých letech minulého století společností Pozemní stavby n.p. Gottwaldov, nyní sídlící v areálu ČSAD ve Zlíně - Loukách.
    V roce 1971 bylo započato s výstavbou nové přístavby školy, kde mělo být 9 tříd a kabinety. Stavba byla dokončena v roce 1974. Po odchodu pana Dumbrovského do důchodu se stává ředitelem školy Luděk Zamazal. Postupně byly budovány odborné učebny, školní hřiště a školní pozemek. Ve školním roce 1984/1985 byli žáci s nadáním pro matematiku a přírodní vědy zařazeni do třídy V. A, která byla zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. V roce 1988 byla slavnostně otevřena a předána k užívání specializovaná učebna výpočetní techniky a k velkým změnám dochází v další vybavenosti školy.


Střední škola mediální grafiky a tisku – škola s tradicí

    Předvánoční doba je přímo předurčena k opakování školních vědomostí hravou a zábavnou formou. Většina dětí již nedočkavě počítá dny, které zbývají... Čtěte více…
    Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a mezi její významné absolventy se řadí např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová, majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček atd.  Mladší absolventi studují na Vysoké škole uměleckoprůmyslové: Ondřej Brom, Vítek Škop a Tomáš Cikán (už absolvoval). Mají vlastní úspěšné firmy: Pavel Fuksa, Karel Drašnar a Petr Bílý… pracují ve větších i menších grafických studiích, nakladatelstvích a tiskárnách.
    Pro přijímací zkoušky do maturitních oborů je třeba doložit průměr výsledků z II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ do 2.0 a do učebních oborů do 2.5. Písemné ani talentové zkoušky se nekonají.
    Ve školním areálu v Kateřinkách se nacházejí tři školy. Od 1.9. 2018 oficiálně měníme svá jména. Nově budou školy vystupovat pod následujícími jmény, které mnohem lépe popisují obory, které na nich vyučujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
17590
cache: 0024:00:00