Jak na věc


řidičské oprávnění na am

Hlavní nabídka: Potřebuji vyřídit

    žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění
    obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.
    u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
    je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci (viz. formuláře) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
    v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    udělení (rozšíření) řidičského oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě žádosti o řidičské oprávnění


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8389
cache: 0024:00:00