Jak na věc


řepařská drážka kolín

Zastávka 12: Obec Býchory a okolí

    V areálu je dále možné prohlédnout si expozici o historii úzkorozchodných drah. Nachází se zde také občerstvení „Na drážce“, dětské hřiště a trampolína.
    Zatímco samotná řepařská drážka jako cíl výletu nemá chybu, její naučná stezka má k dokonalosti daleko. Jedním z jejích největších problémů (z hlediska turistické zajímavosti) je to, že její trasa nekopíruje těleso drážky, ale vede z valné části daleko od trati po nudných polních cestách. S drážkou se většinou setkává pouze v místech traťových výhyben (Černý most, Výrovna), kde jsou umístěny informační panely. Podél trati pak vede pouze v závěrečném úseku od Výrovny k prozatímní konečné stanici Mlýnek. Vhodnější je proto spíše pro cyklisty, pro nás pěší byly dlouhé úseky polních cest utrpením.
    Řepařská drážka je ideálním cílem rodinného výletu, nabízející svezení vyhlídkovým vláčkem kombinované s pěší turistikou. Návštěva je možná i s malými dětmi, část vagonů je uzpůsobena přepravě kočárků, vozíčkářů a jízdních kol.


Zastávka 8: Bývalé úzkorozchodné železnice v Polabí

    Naučnou stezku zahájíme v oploceném areálu kolínské řepařské drážky, na peronu u nádražní budovy, odkud odjíždějí vyhlídkové vláčky. Na nástupišti nalezneme hned tři informační panely, číslované jako samostatné zastávky – je tu tedy 1. zastávka (Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí), 2. zastávka (Historická řepařská drážka) a 3. zastávka (Vozový park historické řepařské drážky).
    Textový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.
    Dále areál opustíme hlavními vjezdovými vraty směrem k silnici, podél níž (po chodníku podél oplocení areálu) zahneme vlevo. Krátce za areálem pak ze silnice odbočíme kolmou štěrkovou polní cestou vlevo.
    Kolínská řepařská drážka, postavená v roce 1894, byla nejstarší dráhou svého typu v Čechách. Vedla z Kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní elektrárny Kolín, do Františkova, do Býchor a do Jestřabí Lhoty. Celková délka trati dosáhla 10,6 km a svému účelu sloužila trať téměř 70 let.
     Za vláčky, kterými se ale můžeme svézt, nás zavede Romana Růžičková. Vypravila se do Kolína-Sendražic, kde Tomáš Vanča a jeho kamarádi z Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky už spoustu let opravují původní řepařskou drážku.


Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

    Jdeme rovně asi 300 metrů, poté přijdeme k odbočce polní cesty vlevo, na niž zahneme. Následuje další 600metrový úsek, na jehož konci dorazíme k železničnímu přejezdu a výhybně Černý most, kde nalezneme panely 4. zastávky (Černý most a dvůr Františkov) a 5. zastávky (Cukrová řepa a cukrovary v okolí).
    Přejdeme trať a pokračujeme 400metrovým úsekem polní cesty, po němž zahneme vpravo, následuje 600metrový úsek, po němž opět zahneme vpravo, projdeme kolem zřejmě bývalého koupaliště, přejdeme potok, a za ním odbočíme vlevo.
    XHTML: You can use these tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>


Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

    Naučná stezka seznamuje s historií úzkorozchodné řepařské drážky, která od konce 19. století sloužila pro dopravu cukrové řepy z polí a dvorů v okolí Kolína do dnes již zaniklého kolínského cukrovaru. V druhé polovině 20. století tato drážka zcela zanikla, a od roku 2000 je zásluhou nadšenců z Klubu pro obnovu kolínské řepařské drážky postupně obnovována a rozšiřována, včetně provozního zázemí v Kolíně-Sendražicích, kde naleznete malé nádražíčko s depem, odkud na trať vyrážejí výletní vláčky pro návštěvníky, tažené dieselovými nebo parními lokomotivami. V budově nádraží se nachází malá expozice zpracování cukrové řepy a výroby cukru.
    Následuje rovný jednokilometrový úsek polní cesty, po němž zahneme vpravo, a po dalším 250metrovém úseku dorazíme opět k železniční trati – zde pozor, musíme opustit cestu a dát se nejprve vpravo podél trati ke 150 metrů vzdálené výhybně Výrovna, kde nalezneme panely 6. zastávky (Obce a osady v okolí řepařské drážky), 7. zastávky (Fauna a flora v okolí drážky) a 8. zastávky (Bývalé úzkorozchodné železnice v Polabí).
    Trasa stezky vede, jak už bylo zmíněno, po polních cestách, které jsou za sucha bez problémů sjízdné s kočárkem. Na trase není žádné převýšení. U zastávek je možnost posezení (lavice nebo zastřešený altán), doplněné dětskými herními prvky.


Zastávka 4: Černý most a dvůr Františkov

    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.
    Odtud se vrátíme zpět k cestě, a pokračujeme rovně, tentokrát už podél trati, asi 800 metrů ke konci stezky, kde nalezneme nejprve 9. zastávku (František Xaverius Horský a jeho působení na Kolínsku) a 10. zastávku (Veithova vila, Adolf Richter a jeho vila), a o kus dál u výhybny pak 11. zastávku (Zámek Horkýsfeld a jeho majitelé) a 12. zastávku (Obec Býchory a okolí).
    Dnes se zde můžete svézt výletním vláčkem, taženým parní nebo dieselovou lokomotivou, který jezdí od května do 1. víkendu v říjnu. Novinkou je zavedení dieselového provozu každou středu v období letních prázdnin. Vláček jezdí z Kolína-Sendražic do zastávek Výrovna a Mlýnek. Cesta na Mlýnek a zpět trvá cca 45 minut, na Výrovnu a zpět 35 minut. Na konečné je možné vystoupit, udělat si procházku po okolí a kterýmkoli dalším vláčkem jet zpět. K dispozici je i vagon pro vozíčkáře, kočárky a cyklisty. Svézt se můžete nejen výletním vláčkem, ale také drezínou.


stezky.info naučné stezky v Praze a středních Čechách

    Nejzásadnějším problémem je, že trasa naučné stezky není značená, což přináší naprosto zbytečné problémy s orientací – např. hned v úvodu naučné stezky v areálu drážky, kde návštěvník z dostupných informací na infopanelech netuší, kam má z výchozího místa jít. Dalším neomluvitelným orientačním problémem jsou zastávky 4 a 5 u výhybny Černý most, které neobsahují orientační plánek ani popis trasy k další zastávce, a návštěvník je zanechán napospas uprostřed pole, aniž se dozví, kam má dále pokračovat. Doporučujeme vzít s sebou vytisknutý popis trasy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00