Jak na věc


člen dozorčí rady povinnosti seminář

Anglické členy - rozhodovací tabulka

    - určité konkrétní schopnosti:Hans spielt Gitarre. - Hans hraje na kytaru. Wir spielen Golf. - Hrajeme golf. Anna spricht Polnisch. - Anna mluví polsky.
    - bez členu jsou podstatná jména v množném čísle, která mají v jednotném čísle člen neurčitý - člen se nepoužívá u podstatných jmen označujících:- města a vesnice: Wien, Waidhaus
    - německá podstatná jména se píší s velkým počátečním písmenem:            der Name, die Adresse, das Alter - každé podstatné jméno v němčině má svůj rod: mužský, ženský, střední - gramatickým označením rodu je ČLEN - člen stojí před podstatným jménem (výjimku tvoří nulový člen) - vedle rodu u členů rozeznáváme:            - pád: 1. - nominativ, 2. - genitiv, 3. - dativ, 4. - akuzativ            - číslo: jednotné a množné - existují členy:            - určité: der, die, das            - neurčité: ein, eine, ein            - nulové - při první zmínce o věci či osobě se používá neurčitý člen, při opakování člen určitý - gramatický rod německého a českého podstatného jména se nemusí shodovat:


Článek se inspiroval z těchto zdrojů

    ŽENSKÝ RODnázvy letadel a lodí: die „Queen Elizabeth“, die Boeing podstatná jména číslovek: die Eins - jednička, die Million - miliónpodstatná jména s koncovkami: - heit, -keit, -schaft, -ung, -ei, -ie, -ion, -in
    - člen podstatných jmen je nutné se naučit zpaměti. - existuje však několik pravidel, pomocí kterých lze rod (a tím i člen) podstatného jména určit MUŽSKÝ RODdny: der Freitag - pátekměsíce: der Juni - červenroční období: der Herbst - podzimsvětové strany: der Westen - západznačky aut: der Audi - Audinázvy lihovin: der Rum - rum
    STŘEDNÍ RODsvětadíly, ostrovy, regiony, města (člen se užívá pouze při spojení s přídavným jménem): das große Asien - velká Asiezpodstatnělá slovesa: das Schreiben - psanízpodstatnělá přídavná jména: das Grün - zeleňzdrobněliny s příponami: -chen, -lein, -le
    der Iran die BRD (Bundesrepublik Deutschland) die Tschechische Republik die Schweiz die Türkei die USA (die Vereinigten Staaten von Amerika) die Niederlande

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8980
cache: 0024:00:00