Jak na věc


čištění odpadů mělník

WC NET žrout zápachu z odpadů mentol 1 l

    Návštěvy jednotlivých mimopražských provozů jsou řešené komplexně v rámci balíčků tak, aby se žáci seznámili s různými způsoby nakládání s odpady či jejich využitím a hlouběji tak pochopili problematiku odpadového hospodářství.
    Prosíme pedagogy, aby balíčky objednávali s dostatečným časovým předstihem v dobré dostupnosti od školy, abychom mohli garantovat časový rozpis jednotlivých balíčků exkurzí.
    Systém plavení strusky do odkaliště byl současně využíván k likvidaci odpadních vod a kalů z vodohospodářských objektů. Realizace díla zajistila oddělené čištění odpadních vod, zpracování kalů a recyklaci provozních vod. Zpracovaný kal je odvážen v tuhém stavu na skládku. Uzavřený plavicí okruh s využitím recyklovaných vod umožnil snížit odběr provozní vody z Labe.
    Firma INKOS CZ, a.s. byla založena v roce 1990. Postupně s vývojem firmy se od roku 1992 stabilizovaly hlavní obory činností, kterými jsou nejen komplexní dodávky zařízení pro čištění vod...
    V období listopad – březen (duben) bude za návštěvu skládky komunálních odpadů poskytnuta náhradní exkurze, neboť jejich návštěva je závislá na počasí.


BIO Golem S na septiky a jímky 1 kg

    Zrušení exkurze je možné nejpozději 2 dny před vlastní návštěvou provozu, v případě zrušení exkurze v konkrétní den, či den předem jsou škole účtovány náklady na koordinátora projektu a storno poplatek za objednaný autobus.
    Exkurze budou provedeny v rámci jednoho výjezdu v pořadí podle dohody s danými provozy, délka výjezdu je součtem času potřebného pro dopravu a délky trvání jednotlivých exkurzí.
    Stavba má příznivý vliv na životní prostředí v okolí elektrárny. Zajišťuje kvalitu vypouštěných vod z areálu elektrárny Mělník v souladu vodoprávním rozhodnutím a zlepšuje tím kvalitu vody ve vodním toku Labe.
    Jednotlivé balíčky exkurzí jsou poskytovány ve školním roce 2018/2019 pro pražské základní a střední školy opět ZDARMA. Pro tyto balíčky exkurzí je zdarma zajištěna autobusová doprava od školy či jiného dostupného místa. Jejich POČET JE však OMEZEN.
    Exkurze lze OBJEDNAT prostřednictvím objednávkového formuláře či u koordinátorky exkurzí Terezy Zelenkové na kontaktním e-mailu tereza.zelenkova(at)ekodomov.cz nebo telefonním čísle 792 310 994.


Mimopražské exkurze do provozů na zpracování odpadů

    KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala v elektrárně Mělník zakázku s názvem Zařízení pro čištění odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I. Dílo prováděla formou na klíč jako vedoucí člen „Sdružení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA - SMP CZ“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00