Jak na věc


českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická

    Jsme jedním z více než 200 farních sborů (farností) Českobratrské církve evangelické, která vznikla těsně po vzniku Československa v roce 1919 sloučením dvou protestantských církví – reformované (kalvínské) a luterské.
    O životě a činnosti farního sboru rozhodují především jeho členové. Nejméně jednou ročně jsou všichni zváni na sborové shromáždění, kde mohou promluvit, podávat návrhy a přijímat usnesení, volit faráře a správní orgán (staršovstvo), který činnost společenství řídí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00