Jak na věc


ústředním orgánem státní správy není

Hovoříme o televizi: Jak se dělají televizní noviny

    Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, ústředních topidel a jakékoli zásahy do systému ústředního vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.
    Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění ústředními topidly, výběr vhodných ústředních topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů, otopných těles a regulačních prvků ústředního vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém ústředního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení ústředních topidel na kouřovody a komíny.
    AKP č. 161 - Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Antropoid, jejíž členové, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš, provedli 27. května 1942 atentát na Reinharda Heydricha.


Nejčastější druhy topidel pro ústřední vytápění :

     ústřední vytápění lze realizovat prakticky na všech běžných druzích topidel, která mají dostatečný výkon a nejsou konstruována jako výhradní přímotopy. Podmínkou je správná konstrukce topidla, které je opatřeno kotlem, případně výměníkem tepla, v němž probíhá předávání tepla vodě v tepelném okruhu. Topidla pro ústřední vytápění mají nejčastěji podobu tzv. kotlů neboli bojlerů se zásobníkem ohřáté vody, moderní výkonná topidla se však vyrábějí téměř výhradně bez zásobníku a pracují obvykle na principu průtokového ohřevu otopné vody. Často jsou dnes centrální topidla kombinována se sekundárními systémy ohřevu otopné kapaliny, jako jsou například sluneční kolektory anebo tepelná čerpadla.
     Otopná tělesa pro ústřední vytápění mohou být různého provedení a konstrukcí. Zpravidla se využívají článkové radiátory, deskové radiátory anebo topné konvektory různých typů. Trendem současnosti je odklon od těžkých radiátorů a jejich náhrady za lehká desková otopná tělesa nebo lehčí článkové radiátory z důvodu snadnější regulovatelnosti tepelné soustavy s menším objemem vody v systému. To vede k úsporám za vytápění, jelikož topná soustava může rychleji reagovat na výkyvy teplot a udržovat v místnostech stabilnější teplotu bez teplotních špiček.
    Novými archivními kulturními památkami se na základě návrhu historické komise Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR stávají, a to po téměř padesáti letech:


Vojenský ústřední archiv sídlí v nové budově v pražské Ruzyni

     Kotle na tuhá paliva - Instalace všech ústředních topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. ústřední topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.
    Československá televize v roce 1968 stála na straně reformního proudu v KSČ. Svým vysíláním nejen dávala tomuto proudu prostor a publicitu, ale díky politickému a společenskému uvolnění se mohla v tvorbě a vysílání chovat svobodně. Pro televizi mohli opět začít tvořit autoři a umělci, kteří to dosud měli zakázáno a zpracovávána byla i do té doby zakazovaná témata. Televizní redaktoři a publicisté se přestali obávat represí, které v minulosti hrozily vždy, když nejednali v souladu s instrukcemi aparátu KSČ. Televize svým vysíláním změny ve společenské atmosféře i v politické oblasti zkrátka posouvala kupředu. Mohlo tomu tak být i díky faktu, že v čele Československé televize stál Jiří Pelikán, který uvolnění a reformy podporoval a již od poloviny 60. let, kdy nastoupil na ředitelské místo, se snažil, aby se Československá televize otevřela více světu a mezinárodní spolupráci.


Pražská kronika: Pražané a rekreace

    Ředitel Vojenského ústředního archivu Josef Žikeš připomněl roky předcházející s důrazem na ty, které se týkaly výstavby nového sídla této instituce. „Všem vojenským archivářům se splnil jejich dávný sen – vytvořit pro uložené dokumenty a archiválie natolik důstojný stánek, který by byl chloubou resortu obrany a co nejlépe sloužil domácí a zahraniční badatelské veřejnosti,“ konstatoval ředitel VÚA Praha.
    Instalace topidel, rozvodů tepla a otopných těles pro ústřední vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.
    Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.
    Naši topenáři instalují všechny systémy ústředního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.


Otopná tělesa pro ústřední topení

    Novou budovu, z jejíhož původního vybavení zbyly jen základy a obvodové zdi, v úterý 17. března slavnostně otevřeli ministr obrany Martin Stropnický spolu s obchodním ředitelem Metrostavu Milanem Veselským a ředitelem VÚA Josefem Žikešem. Výstavba v letech 2011 - 2014 proměnila bývalé vojenské gymnázium v moderní pracoviště, do kterého bylo nutné přestěhovat zhruba 20,5 kilometru archiválií a 5 kilometrů dokumentů Vojenského správního archivu. Zdejší podlahy musejí podle norem unést 1400 kilogramů na metr čtvereční. V novém archivu už návštěvník nenajde klasické radiátory a trubky. Teplota a vlhkost vzduchu je automaticky řízena centrální klimatizací. Některé archiválie už také získaly digitální podobu.
    Statisíce obyvatel žijí dnes v několikapatrových bytových domech, vystavěných v posledních 60-ti letech. Kromě podobného vzhledu mají jedno společné - ústřední topení napájené obvykle uz jediného topidla. Otopný systém založený na ústředním topidle si získal oblibu nejen kvůli komfortu bydlení, ale také pro úspornost společného vytápění celého domu.
    Nese jméno jednoho z jejich předchůdců, plukovníka Vojtěcha Fejlka, který se v roce 1958 stal náčelníkem Vojenského ústředního archivu v Praze a později významně reformoval tehdejší strukturu vojenského archivnictví.


Provádíme instalace ústředního vytápění

    Vysoce odborná instituce, která byla po dlouhá léta spojována s karlínskou Invalidovnou, neměla v historické budově zrovna ideální podmínky. Vlhko, zima, omezená či dokonce zcela nemožná instalace moderních technologií, to vše bylo důvodem hledat pro Vojenský ústřední archiv nové, vhodné prostory. Našly se po téměř 25 letech. Rozhodnutí o změně působiště, které bude splňovat všechny požadavky moderního archivnictví, uspíšily paradoxně až povodně v roce 2002.
    Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci ústředního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.
    „Znalost toho, co dokázali naši předkové, je zcela zásadní pro naše rozhodování o budoucnosti a také pro poučení se z chyb. Věřím tomu, že právě takovým omylům, které vznikly z nepoučitelnosti, funkční Ústřední vojenský archiv napomůže tak, aby se nekonaly, uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Jeho přáním je, aby to byl archiv živý a přístupný, a aby to byl organismus propojený se všemi, co mají o naši minulost a tím pádem budoucnost zájem“.
    Uživatel konkrétního bytu nebo kanceláře se obvykle pro ústřední vytápění nerozhoduje, ale je určeno již předem stavitelem či provozovatelem domu.


Topidla pro ústřední vytápění

    Hned u vchodu jsou pracoviště pro badatele. V přízemí upoutá výstava obrazů s pražskými motivy. Témata dalších, které budou navazovat, prý budou vždy nějakým způsobem spojena s armádou. V půdních prostorách se nacházejí kanceláře.
    Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže ústředního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace ústředních topidel a celých systémů ústředního vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.
    Elektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním ústředních elektrických topidel.


Výhody ústředního vytápění

    Naproti tomu při nové výstavbě vícepatrových rodinných nebo vícegeneračních domů či budov firem je zvážení volby ústředního vytápění na místě. Má-li budovaný objekt jediného vlastníka, obvykle je ústřední topení správnou volbou pro jeho nesporné výhody, jako jsou úspory za provoz vytápění nebo centrálně prováděná údržba a servis topidla.
    Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00