Jak na věc


ústřední věstník

P O Z O R !!! Kurz řidičů pro členy JSDHO

    Hned u vchodu jsou pracoviště pro badatele. V přízemí upoutá výstava obrazů s pražskými motivy. Témata dalších, které budou navazovat, prý budou vždy nějakým způsobem spojena s armádou. V půdních prostorách se nacházejí kanceláře.
    Nese jméno jednoho z jejich předchůdců, plukovníka Vojtěcha Fejlka, který se v roce 1958 stal náčelníkem Vojenského ústředního archivu v Praze a později významně reformoval tehdejší strukturu vojenského archivnictví.
    Ředitel Vojenského ústředního archivu Josef Žikeš připomněl roky předcházející s důrazem na ty, které se týkaly výstavby nového sídla této instituce. „Všem vojenským archivářům se splnil jejich dávný sen – vytvořit pro uložené dokumenty a archiválie natolik důstojný stánek, který by byl chloubou resortu obrany a co nejlépe sloužil domácí a zahraniční badatelské veřejnosti,“ konstatoval ředitel VÚA Praha.
    Zvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.
    Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.


Legislativní podstata programu Kancelář pro obec a program ALL HZS

    Vysoce odborná instituce, která byla po dlouhá léta spojována s karlínskou Invalidovnou, neměla v historické budově zrovna ideální podmínky. Vlhko, zima, omezená či dokonce zcela nemožná instalace moderních technologií, to vše bylo důvodem hledat pro Vojenský ústřední archiv nové, vhodné prostory. Našly se po téměř 25 letech. Rozhodnutí o změně působiště, které bude splňovat všechny požadavky moderního archivnictví, uspíšily paradoxně až povodně v roce 2002.
    AKP č. 161 - Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Antropoid, jejíž členové, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš, provedli 27. května 1942 atentát na Reinharda Heydricha.
     Předkládané kopie pocházejí z cca 1160 průkazů. Jejich držitelé byli řiští (včetně jejich držitelů ze Sudet) Němci, ale i tzv. neříští Němci (Volksdeutsche). Sbírka je uložena v rámci souboru tzv. trofejních fondů z 2. světové války německé provenience. V 90. letech 20. století byl tento materiál, spolu s jiným materiálem uvedeného souboru, předmětem velikého zájmu orgánů na stíhání válečných zločinců z 2. světové války v USA a Velké Británii. Až o dost později se o tento soubor zajímala i příslušná německá prokuratura.
    Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací.


Metodické listy Bojového řádu potřebné ke školení pravidené odborné přípravy pro rok 2017

     Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv přednostně zveřejňuje databáze a soubory digitálních kopií vytvořené z vlastních archiválií. Tyto musí mít zároveň vztah k vojenské službě hlavně Čechů  a Slováků v 1. a 2. světové válce (viz internetové stránky Vojenského ústředního archivu). Vzhledem k tomu, že jsme začátkem léta 2017 zaznamenali v tisku několik informací vztahujících se k příslušníkům SS, strážným v koncentračních táborech, rozhodli jsme se výjimečně přispět k mapování této problematiky vlastním produktem. Očekáváme velký zájem o tento soubor hlavně v zahraničí.
     Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se o digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech. Wehrpass byl vedle Soldbuchu (vojenská knížka) druhým vojenským dokladem v německé armádě. Obdrželi ho všichni muži podléhající branné povinnosti. Po nástupu k plnění branné povinnosti museli mít tento průkaz všichni u sebe a prokazovat se jim. Vedle osobních údajů je zde uvedena vojenská způsobilost a také průběh vojenské služby (zařazení k jednotlivým armádním složkám). V případě ukončení vojenské služby nebo úmrtí se Wehrpass vracel k poslední jednotce, u které byla daná osoba zařazena.


Metodický návod - Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH

    Novou budovu, z jejíhož původního vybavení zbyly jen základy a obvodové zdi, v úterý 17. března slavnostně otevřeli ministr obrany Martin Stropnický spolu s obchodním ředitelem Metrostavu Milanem Veselským a ředitelem VÚA Josefem Žikešem. Výstavba v letech 2011 - 2014 proměnila bývalé vojenské gymnázium v moderní pracoviště, do kterého bylo nutné přestěhovat zhruba 20,5 kilometru archiválií a 5 kilometrů dokumentů Vojenského správního archivu. Zdejší podlahy musejí podle norem unést 1400 kilogramů na metr čtvereční. V novém archivu už návštěvník nenajde klasické radiátory a trubky. Teplota a vlhkost vzduchu je automaticky řízena centrální klimatizací. Některé archiválie už také získaly digitální podobu.
    „Znalost toho, co dokázali naši předkové, je zcela zásadní pro naše rozhodování o budoucnosti a také pro poučení se z chyb. Věřím tomu, že právě takovým omylům, které vznikly z nepoučitelnosti, funkční Ústřední vojenský archiv napomůže tak, aby se nekonaly, uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Jeho přáním je, aby to byl archiv živý a přístupný, a aby to byl organismus propojený se všemi, co mají o naši minulost a tím pádem budoucnost zájem“.
    2)Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.
    Novými archivními kulturními památkami se na základě návrhu historické komise Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR stávají, a to po téměř padesáti letech:
    21.12.2018 • Ve čtvrtek 20. prosince podepsali ministr obrany Lubomír Metnar s předsedkyněmi odborových organizací ČMOSA a SOS MO Renatou Kořínkovou a Dagmar Šormovou první doplněk Kolektivní smlouvy 2017. Přináší několik změn.


Zaměření činnosti ústřední odborné rady represe na následující období

    Ve spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.
    1)Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do úORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS
    Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.
    Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00