Jak na věc


úplný výpis ze spolkového rejstříku vedeneho v pra

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

    6 sterstev a dalších úřadů, s řadou krajských hejtmanů. Kromě informací o činnosti ČZS bylo součástí těchto jednání i získávání finančních prostředků pro naši práci. Bez každoroční finanční dotace z MZe bychom některé naše akce nemohli vůbec uskutečnit. Na utváření naši činnosti se v uplynulém období podílely významně odborné komise: pro práci s mládeží, odbornou výchovu, pěstitelská, HFK, právní, pro propagaci, vinařská a redakční rada časopisu Zahrádkář. Zvláště v oblasti právní bude v novém volebním období třeba hledat řešení, jak reagovat na obrovské množství dotazů. Uvedený výčet našich úspěchů a neúspěchů není jistě úplný, řada z nás si jistě vzpomene na další aktivity v rámci svazu. Na závěr bych rád ještě ocenil práci zaměstnanců ústředí a redakce časopisu Zahrádkář. Čím větší činnost svaz vyvíjí, tím větší pracovní nasazení požadujeme i od nich. Častokrát si musí vyslechnout i mnohá nelichotivá slova od vás, nedodržování termínů, nepochopení toho, že ČZS a jeho orgány musí dod
    8 8 Pehled o innosti ZO a úS ZS za rok 2013 Po et len / zahrádek v ZO Vým(ra pdy v ha Po et Po et akcí Po et z. len celkem v osadách pídomních celkem v osadách moštáren sušáren povid. palíren výstav zájezd pednášek instruktáží pro d(ti d(tí ZO v OZ CELKEM , , Stední echy ,20 960, Jižní echy ,15 294, Západní echy ,86 663, Severní echy , , Východní echy ,51 823, Jižní Morava ,97 646, Severní Morava ,99 624, Stední echy ,20 960, Praha-m&sto ,20 454, Benešov ,50 8, Beroun ,71 34, Kladno ,00 128, Kolín ,97 40, Kutná Hora ,10 59, M&lník ,80 41, Mladá Boleslav ,00 44, Nymburk ,00 48, Praha východ ,20 53, Praha západ ,00 30, P3íbram Rakovník ,72 18, Jižní echy ,15 294, eské Bud&jovice ,00 122, eský Krumlov Jind3ich7v Hradec ,60 19, Pelh3imov ,80 22, Písek ,30 39, Prachatice ,98 21, Strakonice ,47 16, Tábor ,00 53, Západní echy ,86 663, Domažlice ,69 1, Cheb ,39 95, Karlovy Vary ,50 276, Klatovy ,45 69, Plze; region ,90 101, Rokycany ,20 3, Sokolov ,88 72, Tachov ,85 43,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00