Jak na věc


řidiče brno

Doporučujeme: Vývoj android aplikací: Android-Brno Instalaterské práce:Voda, topeníKnihkupectví Brno:Knihkupectví Brno

    Toto školení se provádí formou výuky a je jakýmsi prohloubením znalostí získaných při vstupním školení. Povinností držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče je do konce pátého roku od data jeho vydání absolvovat pravidelné školení v rozsahu 35 hodin.
    V případě pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12bodů, sankce zákazu řízení nebo odnětí řidičského oprávnění musí řidič, pokud chce zpět získat své řidičské oprávnění, absolvovat přezkoušení  řidičů.
    *) Vzhledem k novele vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. s platností od 1.11.2015, která nově stanovila postupy při provádění závěrečných zkoušek z jízd na motocyklu jsou ceny uvedené v ceníku, pro výcvik a výuku motocyklů, pouze minimální - podmínky zkoušky viz. odkaz MOTOŠKOLA
    Toto školení je určeno pro řidiče, kteří při svém povolání řídí motorová vozidla, k jejichž řízení se nevztahují řidičská oprávnění patřící do skupiny profesního školení.
    teoretické a praktické školení, zaměřené na bezpečnou a předvídavou jízdu, součástí je analýza a hodnocení rizikového chování řidičů včetně dopravně psychologického vyšetření.


Akreditovaný dopravní psycholog Mgr. David Navrátil

    Samozřejmostí je, že Vám odborně poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete získat své řidičské oprávnění zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. Po absolvování přezkoušení Vám následně pomůžeme vyřídit související administrativu, co se týče postupu vrácení řidičského oprávnění, na příslušném odboru dopravy. 
    Délka školení závisí na věku účastníka a na skupině řidičského oprávnění. Jedná se o 140, či 180 hodin. Ve školení je zahrnuta jak teoretická výuka, tak výcvik. Školení je rozděleno pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00