Jak na věc


řešené příklady z fyziky

Průběh střídavého proudu a napětí (8)

    Napětí na obou paralelně zapojených kondezátorech je stejné. Můžeme ho určit jako rozdíl celkového napětí a napětí na třetím kondenzátoru. Pomocí kapacity dopočítáme náboj na těchto kondenzátorech.
    V případě zájmu o jakýkoliv titul z české a zahraniční produkce, který nemáme v internetovém knihkupectví neváhejte a napište: název knihy, autora, vydavatele a ISBN. Pokud nevíte všechny údaje, nevadí, knihu dohledáme a objednáme. O průběhu objednávky Vás budeme informovat.
    Paralelně zapojené kondenzátory C1 a C2 můžeme nahradit jedním kondenzátorem C12 s kapacitou rovnou součtu jednotlivých kapacit: C12 = C1+C2.
    Paralelně zapojené kondenzátory můžeme nahradit jedním kondenzátorem s kapacitou, která je rovna součtu kapacit na obou kondenzátorech. Tím získáme obvod jen se dvěma sériově zapojenými kondenzátory. Při sériovém zapojení je převrácená hodnota celkové kapacity rovna součtu převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů. Tak určíme celkovou kapacitu.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, si koupili také:

    Náboje na sériově zapojených kondenzátorech jsou stejné a v našem případě jsou rovny celkovému náboji. Náboj na třetím kondenzátoru je proto roven celkovému náboji. Pomocí známé kapacity dopočítáme napětí na třetím kondenzátoru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00