Jak na věc


řešené příklady kombinatorika

Vítejte ve Sbírce řešených úloh

    Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch nejjednodušších vhodných pro žáky základních škol až po obtížné pro vysokoškoláky. Zatím nejsou pokryta všechna témata na všech úrovních, ale na doplňování úloh do Sbírky pracujeme.
    U každé úlohy naleznete ikonu , pomocí které můžete odeslat email správci Sbírky či autorovi úlohy – např. upozornění na chybu, nápad na vylepšení úlohy, názor na kvalitu a užitečnost Sbírky, apod.
    Úlohy mají podrobně komentovaná řešení. Pokuste se ale nejprve úlohu nebo alespoň některé její části vyřešit samostatně. K tomu by vám měly pomoci nápovědy, které naleznete u každé úlohy, případně rozbor (slovní popis „strategie“ řešení).
    Obtížnost úlohy je označena ikonou v pravém horním rohu a zkratkou za názvem úlohy. Zde je také uvedeno, zda je úloha zařazena do některé ze speciálních kategorií.


Elektrický proud v elektrolytech a plynech (5)

    Sbírka řešených příkladů vznikla na základě přednášek a cvičení pro studenty magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.  Titul doplňuje učebnici „Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty“ a poskytuje rozšíření spektra uváděných praktických příkladů, čímž umožňuje důkladné procvičení probírané látky. U každého příkladu je uveden detailní postup řešení, který si čtenář může ihned zkontrolovat. Sbírka je strukturována stejně jako zmíněná učebnice, na řadě míst je odkazováno na jednotlivé kapitoly či přímo vztahy v učebnici. Klíčové vztahy jsou však uvedeny v plném znění tak, aby sbírku bylo možné použít i samostatně. Poprvé byla publikace připravena v roce 2014.Sbírka řešených příkladů vznikla na základě přednášek a cvičení pro studenty magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.  Titul doplňuje učebnici „Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty“ a poskytuje rozšíře

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00