Jak na věc


členění dph

pantofle 1002/006 KLH2 kiwi-oranž

    Evidence pro účely DPH musí obsahovat veškeré údaje vztahující se k našim daňovým povinnostem, a to v takovém členění, abychom mohli sestavit daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a případně i souhrnné hlášení. To vše v členění podle sazeb DPH. V naprosté většině případů vystačíme s těmito evidencemi:
    Daňová evidence k DPH musí od roku 2016 obsahovat více údajů než dříve kvůli nástupu kontrolního hlášení. Jde o to, abychom mohli sečíst zvlášť plnění, která budeme uvádět v kontrolním hlášení kumulativně. U plnění, která budeme uvádět jednotlivě, zase musíme zachycovat i DIČ, původní číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH. Blíže viz kontrolní hlášení. Máme-li účetní program, vyřeší to patrně dodavatel softwaru, vedeme-li však evidenci v tabulkách, třeba v Excelu, musíme evidenci upravit.
    Uvedla jste, že místem plnění je zahraničí a jedná se proto o plnění osvobozené od daně. Tak to není. Nejde o osvobozené plnění (to znamená o plnění, které má místo plnění v tuzemsku a je tu osvobozeno od daně, například dodání zboží do jiného členského státu), nýbrž o plnění, které má místo plnění mimo tuzemsko. Místo plnění se přechýlilo do jiné země, plnění už nemá s českou daní nic společného, nebudete tedy uvádět žádnou DPH, ani nulovou.


pantofle 1002/006 KLH2 žlutá-kiwi

    Uvedla jste, že místem plnění je zahraničí a jedná se proto o plnění osvobozené od daně. Tak to není. Nejde o osvobozené plnění (to znamená o plnění, které má místo plnění v tuzemsku a je tu osvobozeno od daně, například dodání zboží do jiného členského státu), nýbrž o plnění, které má místo plnění mimo tuzemsko. Místo plnění se přechýlilo do jiné země, plnění už nemá s českou daní nic společného, nebudete tedy uvádět žádnou DPH, ani nulovou.
    Dobrý den paní Zdeno,děkuji za odpověď. Abych to shrnula:Místo plnění je v zahraničí, službu budu fakturovat bez DPH, povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce služby. Omluvte moji neznalost, ale co znamená že plnění NENÍ osvobozené od daně (jak se to promítne)?Děkuji
    Dobrý den,obracím se na vás s prosbou o pomoc:jsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Poskytuji elektronické a reklamní služby osobě mimo EU (třetí země). Myslím, že ať už je příjemce služby plátce (§9 zákona o DPH) nebo neplátce DPH (§ 10h zákona o DPH), místem plnění je zahraničí a jedná se proto o plnění osvobozené od daně.Do jakého sloupce v daňové evidenci tato transakce vstupuje? Našla jsem že vstupuje do řádku 25 ale i do řádku 21, co je správně? Myslím, že se jedná o osvobozené plnění ale nevím jestli s nárokem na odpočet nebo bez nároku na odpočet daně?Pokud budu vydávat fakturu s nulovou DPH, jedná se o fakturu - daňový doklad nebo pouze o fakturu?Mockrát děkuji za odpověď.


d4d385a86412493dab9d198326cb1fec

    Dobrý den,obracím se na vás s prosbou o pomoc:jsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Poskytuji elektronické a reklamní služby osobě mimo EU (třetí země). Myslím, že ať už je příjemce služby plátce (§9 zákona o DPH) nebo neplátce DPH (§ 10h zákona o DPH), místem plnění je zahraničí a jedná se proto o plnění osvobozené od daně.Do jakého sloupce v daňové evidenci tato transakce vstupuje? Našla jsem že vstupuje do řádku 25 ale i do řádku 21, co je správně? Myslím, že se jedná o osvobozené plnění ale nevím jestli s nárokem na odpočet nebo bez nároku na odpočet daně?Pokud budu vydávat fakturu s nulovou DPH, jedná se o fakturu - daňový doklad nebo pouze o fakturu?Mockrát děkuji za odpověď.
    V obou případech je místo plnění mimo tuzemsko. Nejedná se o osvobozené plnění, osvobozovat můžete jen podle českého zákona, tedy pouze to, co má místo plnění v tuzemsku. Plnění vstupují do ř. 26 s nárokem na odpočet. K nároku na odpočet si pročtěte § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH.Na ř. 21 se vykazují jen služby s místem plnění v jiném členském státě EU. Pročtěte pokyny k vyplnění přiznání k DPH k ř. 21.Budete vystavovat daňový doklad s náležitostmi podle § 33 ZDPH. Daňový doklad se může jmenovat jakkoliv, třeba faktura. Důležité jsou náležitosti, nikoliv název.
    Členění DPH, sazby DPH a kódy bank jsou seznamy, které budou jen zřídka editovány, jejich využití je však velmi četné.
    Dobrý den paní Zdeno,děkuji za odpověď. Abych to shrnula:Místo plnění je v zahraničí, službu budu fakturovat bez DPH, povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce služby. Omluvte moji neznalost, ale co znamená že plnění NENÍ osvobozené od daně (jak se to promítne)?Děkuji


Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank

    Z daňové evidence pro DPH potřebujeme dostat také údaje pro daň z příjmů, a to v rozsahu daňové evidence nebo pro výdaje paušálem. Úpravu provedeme většinou z toho důvodu, že u přijatých a vydaných faktur a jiných odložených úhrad (třeba paragon v balíku s dobírkou) se liší den uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH a den, kdy peníze fyzicky dostaneme nebo zaplatíme, což bývá na přelomu roku. Pro daň z příjmů totiž zásadně respektujeme datum, ve kterém roce jsme peníze opravdu obdrželi nebo zaplatili, viz daňová evidence.
    V obou případech je místo plnění mimo tuzemsko. Nejedná se o osvobozené plnění, osvobozovat můžete jen podle českého zákona, tedy pouze to, co má místo plnění v tuzemsku. Plnění vstupují do ř. 26 s nárokem na odpočet. K nároku na odpočet si pročtěte § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH.Na ř. 21 se vykazují jen služby s místem plnění v jiném členském státě EU. Pročtěte pokyny k vyplnění přiznání k DPH k ř. 21.Budete vystavovat daňový doklad s náležitostmi podle § 33 ZDPH. Daňový doklad se může jmenovat jakkoliv, třeba faktura. Důležité jsou náležitosti, nikoliv název.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00