Jak na věc


česká historie v datech

Cizincem ve vlastní zemi? - slovenské zamyšlení

    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.
    Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
    dovoluji si upozornit, že s ohledem na univerzitní legislativu, která znamená, že pokud je někomu uznáno posunutí plnění studijní povinnosti, vzniká tento nárok všem studentům, kteří tuto povinnost nemají splněnou, nebude Ústav českých dějin takovéto žádosti až na skutečně výjimečné případy (např. dlouhodobá závažná nemoc) doporučovat ke kladnému vyřízení. Možnou alternativou tak zůstává opakovaný zápis předmětu. Snad tento jistě nepříjemný krok pochopíte jako nezbytný, nemá-li v plnění povinností nastat libovůle a anarchie.
    Státní doktorská zkouška (Ph.D.)                                       úterý 29. 1. 2019Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.


Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924 - texty

    Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb. Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.
    V lednu 2019 je organizátorem BZZK Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 4. 1. 2019) a získá i potřebné informace.
    V rámci vyhlášené výzvy č. 12/2016 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, jehož řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), jsme zažádali 20.4.2017 o poskytnutí druhé finanční podpory pro likvidaci nepotřebných či havarovaných vrtů. V rámci této výzvy budeme likvidovat 10 vrtů.
    Pozn JH: Ohlédnutí za historii ČKA může být inspirací pro místní skupinu ČKA v UL a také pro další rozvoj vysokoškolské pastoracea a tichého dialogu s akademickou obcí.


Jaké byly teploty a výšky sněhové pokrývky posledních 10 let? A co můžeme očekávat na letošní Štědrý den?

    Prezentace prvního svazku edice “Akta jednoty bratrské” spojené s přednáškou prof. W. Eberharda (Lipsko): “Die Entwicklung von Bildung und Schriftlichkeit in der Brüderunität bis Mitte des 16. Jahrhunderts” se koná 6. prosince 2018 od 16. hod. ve Společenském sále Národního pedagogického muzea. Program
    Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává úsek kvality ovzduší ČHMú. Celou zprávu za listopad 2018 naleznete zde.
    Společnost přátel Lužice a Ústav českých dějin zvou na kolokvium Česká a lužická státnost, komponovaný program ke 100. výročí konce 1. světové války a vzniku ČSR. Čas a místo konání: 10.11.2018 od 10 hodin v Lužickém semináři, U lužického semináře 13, Praha 1. Pozvánka
    Ústav českých dějin FFUK zve na prezentaci nové knihy prof. Jana Rychlíka: 1918. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, která se koná 24. října v 17 hodin v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 43, Praha 1. Pozvánka
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mnichovské konference a bezprostředně po ní a reflektuje změny v české společnosti a v politickém zřízení druhé republiky. ...


EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

    V letošním roce se dva studenti našeho ústavu řadí k vítězům prestižní soutěže, kterou vypisuje již 23 let město Sezimovo Ústí, Ceny Edvarda Beneše. Cenu 2. stupně získal Marek Melša za svou bakalářskou práci “Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze života Baťova prvního rádce 1932-1952″, čestné uznání Vlastimil Ondrák za diplomovou práci “Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům”. Slavnostní předání proběhlo 26. října 2018
    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...
    České dráhy jsou pokračovatelem více než 175leté tradice železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska. Historické milníky jejího vývoje obsahují nejedno prvenství.
    Nejdříve jsme se zaměřili na pranostiky. O období kolem svatého Mikuláše jich koluje mnoho. Můžeme začít vzpomínkou, jak bylo na Kateřinu (25. 11.). „Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu: pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.” Kateřina nám přinesla husté ranní mlhy, teploty okolo 3 °C. Postupně nám vítr mlhy vyfoukal a oteplilo se až na +8°C. Protože moc nemrzlo, můžeme podle této pranostiky usuzovat na blátivou cestu pro Mikuláše.


F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

    Ústav českých dějin zve na konferenci “Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí”, která se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2018. Další informace a program
    Společnost Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften e.V. a Ústav českých dějin zvou na mezinárodní konferenci “Zäsuren der Oberlausitzer Landesgeschichte 1018 – 1268 – 2008 – 2018″ ve dnech 1. – 3. listopadu 2018 v Budyšíně. Pozvánka a program.
    Základní body: 1. I. světová válka (1914-1918)  2. Česká politika před válkou 3. Jedině plány dvou poslanců počítaly s rozpadem Rakouska-Uherska 4. Zahraniční odboj 5. Krajanské spolky v zahraničí 6. Vytvoření československého vojska - ve Francii, Rusku a Itálii 7. Konflikt s bolševiky 8. Legionáři ve válce  9. Diplomatické uznání ze strany Dohody 10. Vyhlášení nezávislosti 11. 28. říjen 1918 12. Deklaratorní připojení Slováků 13.Vyjednávání o hranici 14.Přehled národností ČSR


Legionářský pohled na světovou válku a vlastní podíl na vzniku republiky

    Jak moc bychom přály, především dětem, aby se naplnily Erbenovy verše vánoční básně „Štědrý den”: „…pod lesem, ach pod lesem na tom panském stavě stojí vrby stařeny, sníh na šedé hlavě.” Sněhová pokrývka se v horských oblastech udrží.Výhled počasí od neděle do úterý shrnuje meteorolog ČHMÚ Štefan Handžák: „Mělo by být většinou zataženo s občasným deštěm, od vyšších poloh se přidají i srážky smíšené nebo sněhové. Nemůžeme vyloučit ani ojedinělé mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty budou nad nulou, nejčastěji mezi 6 až 1 °C. Nejvyšší odpolední teploty budou stoupat na 3 až 8 °C. V úterý se začne pravděpodobně ochlazovat.”
    Ústav českých dějin a Společnost Edvarda Beneše zvou na přednášku „Sudetoněmecký” říjen 1918, kterou prosloví PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. dne 12. prosince 2018 v 17:30 v hlavní budově FFUK v č. 200. Další podrobnosti zde
    Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději                                       pondělí 7. 1. 2019 do 15:00 hod.
    Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let v České republice. Studie bude zveřejněna na konci února 2019, první výsledky však ukazují, že rok 2018 byl spolu s rokem 2015 dosavadním vrcholem sucha z hlediska deficitu srážek. V hydrologických dopadech v podobě nízkých průtoků v tocích dosáhl rok 2018 zatím nejhoršího stavu, kdy se projevila dlouhodobá kumulace deficitu vody v krajině z předešlých let.


Vychází publikace o znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017

    Přihlašte se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....
    K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje” roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o hydrologických analýzách v NPR Skřítek a Rejvíz ve spolupráci s SCHKO Jeseníky.
    Dne 1. 12. 2018 navštívil Národní atmosférickou observatoř Košetice nový výzkumný ředitel Světové meteorologické organizace (WMO) Prof. Dr. Pavel Kabát.
    Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMú nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00