Jak na věc


části rozhodnutí vydávané ve správním řízení

Účelnost - efektivnost - transparentnost a hospodárnost

    Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných služeb. Efektivní strategické řízení a plánování. Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ. Spolupracovat s ostatními orgány státní správy, navazovat strategická partnerství s dalšími organizacemi.
    Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob podle zákona 106/1999 Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7461
cache: 0024:00:00